คำอธิบายขั้นพื้นฐาน

สถานะ

สถานะ คำอธิบาย
HP Hit Points; เลือดของคุณ. เลือดจะค่อยๆเพิ่มที่ละนิด (จะเร็วขึ้นเมื่อนั่ง), สามารถเพิ่มได้ด้วยไอเทมและสกิล. ถ้าเลือดคุณเหลือ0, คุณจะต้องกลับไปที่เมืองล่าสุดหรือให้นักเวทมาชุบ
HP = [(ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับสาย)+{Lv?0.8?(20+VIT การเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์)}+{6+(Lv?0.2)}?VIT}+HP? เปลี่ยนแปลง]?HP?%
MP Magic Points; จำเป็นต้องใช้กับสกิล. มานาจะค่อยๆเพิ่มที่ละนิด (จะเร็วขึ้นเมื่อนั่ง), หรือเพิ่มด้วยไอเทม.
MP = {12+Lv?0.8+Lv?0.8?(5+INT การเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์)+4?INT+MP? เปลี่ยนแปลง}?MP?%
EXP Experience Points; ได้มาจากการฆ่ามอนเตอร์ และทำเควส เควสจะให้EXPกับเรา จะทำให้เวลเราสูงขึ้น
Lv. Level; ส่งผลต่อเควสที่ต้องมีเลเวลหรือของส่วมใส่บางอย่าง
MaxHP Maximum HP; เลือดสูงสุดเท่าที่คุณมี
MaxMP Maximum MP; มานาสูงสุดเท่าที่คุณมี
ATK Attack; เป็นการโจมตีกายภาพซึ่งขึ้นอยู่กับเกราะของศัตรู
MATK Magic Attack; เป็นการโจมตีเวทย์ซึ่งขึ้นอยู่กับเกราะกันเวทย์ของศัตรู
DEF Defense; เป็นเกราะมีไว้ป้องกันการโจมตีกายภาพ
MDEF Magic Defense; เป็นเกราะมีไว้ป้องกันการโจมตีเวทย์
HIT Hit Rate; ทำให้เพิ่มความสามารถในการโจมตีโดยไม่miss
EVA Evasion; ทำให้เพิ่มความสามารถในการหลบหลีกการโจมตี
ASPD Attack Speed; ทำให้คุณตีไวขึ้นตามASPD
CSPD Skill Speed; ทำให้คุณร่ายเวทย์เร็วขึ้นตามCSPD

ค่าพารามิเตอร์

ค่าพารามิเตอร์ คำอธิบาย
STR Strength; ช่วยเพิ่มการโจมตีกายภาพ
1 STR = +3 ATK เมื่อโจมตีด้วยดาบหรือไม้เท้า
1 STR = +2 ATK เมื่อโจมตีด้วยธนู
INT Intelligence; เพิ่มพลังในการโจมตีเวทย์และมานาสูงสุด
1 INT = +4 max MP
1 INT = +1 ATK เมื่อใช้ไม้เท้า
1 INT = +4 MATK
1 INT = +3 MDEF
เพิ่มความสามรถในการฮิลของลิตเติ้ลฮิลและฮิล
VIT Vitality; เพิ่มเกราะป้องกัน,ลดความเสียหายทางพิษ,และเพิ่มเลือด
1 VIT = +<20 เลือดสูงสุด
1 VIT = +1.5 DEF
4 VIT = +1 MDEF
1 VIT = ลดความเสียหายทางพิษ 1
AGI Agility; เพิ่มความเร็วและการหลบหลีก
1 AGI = +1 EVA
1 AGI = +1.8 ASPD
DEX Dexterity; เพิ่มการตีไม่มิสและร่ายไว
1 DEX = +2 ATK เมื่อโจมตีด้วยธนู
1 DEX = +1 ATK เมื่อโจมตีด้วยดาบ
2 DEX = +1 MATK
1 DEX = +1 HIT
1 DEX = +5 or 6 CSPD
CRT Critical; เพิ่มโอกาสในการตีติดคริติคอล, และเพิ่มความเสียหายของคริติคอล
จะเพิ่มตามเปอร์เซนต์ของดับเบิ้ลแอทเท็กและการร่าย
ตัวอย่าง, 9 CRT = +1% ของชารต์ของดับเบิ้ลแอทเท็ก(Lv3) นอกเหนือพื้นฐาน 10% ชารต์
อัตราติดคริติคอลเพิ่มตาม 3 CRT = +1% นอกเหนือพื้นฐาน 5% ชารต์

อื่นๆ

อื่นๆ คำอธิบาย
Stat Points เป็นตัวเลขที่เอาไว้เพิ่มความสามารถของค่าพารามิเตอร์ แต่ละเลเวลจะได้มา3
s Spina; เป็นสกุลเงินของอิรุนา จะแสดงถึงความจน/รวยของตัวคุณ
Determine หลังจากที่เลือกเพิ่มสเตตัส, กดเพื่อยืนยันว่าจะเพิ่มค่าพารามิเตอร์

สายต่างๆจะเพิ่มสเตตัสไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น นักเวทย์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้INTจำนวนมากเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเวทย์และมานาสูงสุด นักสู้ที่ใช้ดาบควรเน้นไปตีSTR นักสู้ที่ใช้อาวุธระยะใกล้ควรเน้นไปที่DEX และแทงค์ควรเน้นไปที่VITหรือจะเน้นไปที่AGIเพื่ออยู่แทงค์ได้นาน

สเตตัสและความเสียหายที่ออกไป

เส้นทางตามค่าพารามิเตอร์ที่เพิ่มกับอาวุธ โดยตารางข้างล่างนี้จะโชว์ว่าใช้อาวุธแบบไหนจะเพิ่มค่าพารามิเตอร์ของอะไร

STR INT VIT AGI DEX CRT
ดาบ +3 - - - +1 -
ธนู +2 - - - +2 -
คธา +3 +1 - - - -
อาวุธคู่ +2 - - +2 - -
อาวุธขว้างปา +2 +2 - - +1 -
ดาบเวทย์ - +2.5 - - +1 -
ธนูเวทย์ - +2 - - +1.5 -
ไม้เท้าเวทย์ +1 +2.5 - - - -
ดาบพิเศษ +1 - + 2 - +1.5 -1
ธนูพิเศษ - -1 -1 +2.5 - +1
อาวุธคู่พิเศษ +2 - - +2 - -
อาวุธขว้างปาพิเศษ - +1 +1 +1 - -

ยกตัวอย่างเช่น คนๆหนึ่งมี 20 STR, 15 DEX และใช้ดาบที่มีATK 20 ATKที่เราจะโจมตีคื่อ (20?3)+(15?1)+20=95 พื้นฐานการโจมตี ถ้าคนๆนั้นใช้ธนูATK 20 ATKที่เราจะโจมตีคื่อ (20?2)+(15?2)+20=90 พื้นฐานการโจมตี ทำให้มั่นใจว่าอาวุธแบบไหนที่มีผลกับค่าพารามิเตอร์

MATK จะแตกต่างนิดหน่อย สูตรโดยทั่วไปควรจะเป็น (INT?4)+(DEX?0.5)+(ATK-INT), แต่มันเป็นที่โชคซึ่งผมไม่สามารถวัดได้ :V

ทักษะเช่น แบทเทิลมาสตรีและมานามาสตรี ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นตัวคูณในสูตรพื้นฐานเหล่านี้ หากมีคนสามารถคิดออกว่าวิธีการทำงาน, บอกผมด้วย;-;