ช่างตีอาวุธ

DryonTheBlacksmith.png ช่างตีอาวุธ ดิรอน ฐานทัพไบลูน
MashTheBlacksmith.png ช่างตีอาวุธ Mash เมืองโรโคโค
vores.png ช่างตีอาวุธวอร์เลส มหานครโซเฟีย

คริสตัล

แร่ หาได้จาก ราคาขาย
Rock จุดขุดแร่ 1
Copper Ore จุดขุดแร่ 10
Zinc Ore จุดขุดแร่ 30
Silver Ore จุดขุดแร่ 70
เฮมาไทท์ จุดขุดแร่, จาโค, ก็อบลิน, ลีดเดิลโคลอน, ปิอาดโคลอน, พัลโลเน, แกรนด์โรกา, EXB-1129, EXB-2993, คิจิมู (ทางบนเขาดาวตก), เอเลเมนท์ไฟ,
Skyfish, Flame Brosch, เฟรมโรกา, Lichet, Scorpia (Maze), Desert Crab, Tijeras, Pierre, Sand Mantis, Piteco, Osteon,
Firemit, Fungus, Album
30
เหล็กดามัสกัส Family, ช่างตีอาวุธดิรอน, Mash the Blacksmith, Cubic, Worker, Mucus, Eater, EXB-0677, EXB-2918, Rakelter, Scizzor,
Lava Golem, Dragista, Dark Golem, Skeleton (Maze), Nepheel (Maze), Vilde, Pwaluko, Maton, Pierre, Goblin, Runt, Lupwan,
Luckoo, Evil Sword, Fradar, Vonz Zant, Vandavare, Mire, Mosscuro, Taran, Avather, Heike Crab, Rat Samurai
80
มิธริล Man, Pino quest, Giant Rocker, EXB-0716, Burnos, Blaiard, Dark Knight, Ebon Knight, Genomile, Cerberus (Maze), Aurumteus,
Zepluth, Mole, Albrero, Gemic, Sandworm, Harpy, Petra, Dinozore, Sand Sinker, Vinz Zandt, Arla, Globus, Einhorn, Kasitan,
Thorn Snake, Owlbear, Squalo, Upper Ninja, Ittan-Momen, Wanyudo, Polti, Nipasu, Bumble
300
โอริฮารูกอน Blauzen, Kaiser, Dark Crystal, Eisen, Minotaur (Maze), Plant Dragon Nepenth (Maze), Halios, Kaphar, Agorocanth, Sierra Toropay,
Seele Zauga, Sand Dragon Zandt, Matadora, Unicorn, Kaise Pilz, Owlbear (Big), Himmel, Tengu, Gankaku, Gotoku Cat,
Rassengarel, Blitz
หยาดนํ้าแห่งไฟ Goblin Rider, Itzamna(Maze), Lava Golem (Maze), Kijimu (Tomato), Goeurl, Vork, Mire, Lantern Ghost 500
หยาดนํ้าแห่งดิน Ferzen, Plant Dragon Tail (Maze), Kijimu (sorghum), Sandman 500
หยาดนํ้าแห่งนํ้า Argoteus, Hydra, Kijimu (Watermelon), Lagoona, Krieger 500
หยาดนํ้าแห่งลม Chirling, Porge, Zolban, Sturm. Kijimu (leek), Tornado, Fulman, Middle Ninja, Ittan-Momen 500
หยาดนํ้าแห่งความมืด Dark Knight, Lace (Maze), Vatendeth, Dark Crystal, Medusa 500
หยาดนํ้าแห่งแสง Mimic (Maze), Arla 500

ตริสตัลหรือแรร่ บางอย่าง (ใช้เฉพาะในการอัพเกรดเท่านั้น) ใช้สำหรับ อัพเกรด อาวุธ. Refining จะใส่ตัวเลขไว้หลังจากชื่อของวาวุธนั้นๆ. อุปกรณ์สวมใส่, ชุด, และอาวุธ สามารถ อัพเกรดได้. ในการใช้คริสตัล, ช่างตีอาวุธจะตั้งราคาในการตี ตามอาวุธ ชุดหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น, และมากขึ้นตามความเหมาะสม. การขายอาวุธในร้านค้าจะขายตามราคาตั้งต้นไม่ว่าจะอัพเกรดไปแล้วเท่าไหร่ก็ตาม.

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมืออัพเกรด-

  • อาวุธหรืออุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการอัพเกรดเสร็จเรียบร้อย (+1 เป็น +2).
  • อาวุธหรืออุปกรณ์นั้นๆ ล้มเหลวในการอัพเกรด (+2 ยังคงอยู่ที่ +2). เงินและคริสตัลหรือแรร่หายไป.
  • อาวุธหรืออุปกรณ์นั้นๆ ล้มเหลวในการอัพเกรด -1 (+2 เป็น +1). เงินและคริสตัลหรือแรร่หายไป.
  • อาวุธหรืออุปกรณ์นั้นๆ ล้มเหลวในการอัพเกรด -2 (+2 เป็น 0). เงินและคริสตัลหรือแรร่หายไป.

หากต้องการอัพเกรดอาวุธหรืออุปกรณ์ +สูงขึ้นไป, ควรใช้คริสตัลหรือแรร่ที่มีคุณภาพ.

จุดขุดแร่ (คริสตัล)

ตำแหน่งบนแผนที่ หมายเลขตำแหน่ง ข้อมูลตำแหน่ง แรร่หรือคริสตัลที่พบ
เหมืองโรโคโค (95,106) On the east side, about half way down, there is an alcove. In here is a mining spot. Rock, Copper Ore, Hematite
เหมืองโรโคโค (71,11) On the north west corner, there are two blue tunnels ending in dead ends. One of these has a mining spot. Rock, Copper Ore, Zinc Ore, Hematite
หุบเขารอนฟา (143,113) In the south east corner against a wall is a mining spot. Rock, Copper Ore, Zinc Ore, Hematite
ช่องลมโรโคโค: ชั้นล่าง (82,68) Near center. Rock, Zinc Ore, Silver Ore
Scorched Tunnels: B1 (105,13) On the north east corner. Rock, Silver Ore, Hematite
Scorched Tunnels: B2 (124,131) Rock, Silver Ore, Hematite
ซานเมืองโซเฟีย (205,225) Near the lower right corner Rock, Copper Ore
ถํ้าแห่งลม (128,154) Rock, Hematite, Zinc Ore
ถํ้าแห่งลม: Floor 4 (82,40) Rock, Hematite, Zinc Ore, Mythril

สำหรับการขุด, คุณต้องชื้อ *เสียม จาก พ่อค้อแห่ง เซเรบิเนีย ในหมู่บ้านเหมืองโรโคโค หรืิอ Elua the Mechant ในมหานครโซเฟีย. คุณสามารถใช้ *เสียม ได้1ครั้งต่อ1อัน, แล้วที่ขุดจะหายไป, คุณจะได้รับ แร่หรือคริสตัล 1 ชิ้น.


ตีบวก อุปกรณ์สวมใส่

สิ่งนี้จะช่วยในการตีบวก. การตีบวกจะง่ายและปลอดภัยขึ้น,กรุณาทำความเข้าใจ
○ - มีโอกาสสำเร็จมาก
△ - โอกาส 50% หรือตํ่ากว่า

ตารางการตีบวกและการใช่แรร่

แรร่ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
เฮมาไทท์
เหล็กดามัสกัส
มิธริล    
โอริฮารูกอน

มีราคาที่หลากหลาย, การอัพเกรดย่อมมีโอกาสล้มเหลว. การอัพเกรดควรใช้แรร่ให้ถูกต้องและเหมาะสม.

แร่ขั้นสูง

Ore Function From Price
เหล็ก +4 ทันที่ที่ใช้ตีบวก. (ไม่สามารถใช้ในการตีบวกเกิน +4) ช่างตีอาวุธ วอร์เลส
10,000S ||
เหล็กเหนียว +5 ทันที่ที่ใช้ตีบวก. (ไม่สามารถใช้ในการตีบวกเกิน +5) ช่างตีอาวุธ วอร์เลส เฮมาไทท์ x 20
เหล้กดามัสกัส x 3
30,000S
มิธริลขั้นสูง +6 ทันที่ที่ใช้ตีบวก. (ไม่สามารถใช้ในการตีบวกเกิน +6) ช่างตีอาวุธ วอร์เลส เหล็กดามัสกัส x 20
มิธริล x 4
120,000S
โอริฮิโรเกเนะ +7 ทันที่ที่ใช้ตีบวก. (ไม่สามารถใช้ในการตีบวกเกิน +7) ช่างตีอาวุธ วอร์เลส มิธริล x 20
โอริฮารูกอน x 5
600,000S