~การเรียกสัตว์เลี้ยงเข้าเกาะ

- ไอเทม 1 อย่างที่คุณใส่เข้าไปในเกาะ จะมีองค์ประกอบของธาตุ. แสง, ดิน, ความมืด, นํ้า, ไฟ, และ หรือ ไม่กำหนด.
- สัตว์เลี้ยง 1 ตัวก็มีธาตุที่ต้องการของมันเอง, และคุณสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ เข้ามายังเกาะได้ ถ้าหากมีธาตุตามที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ ต้องการอยู่ภายในเกาะ.
- การจะดึงสัตว์เลี้ยงเข้าเกาะนั้น เราต้องหาไอเทมเกาะมาตกแต่ง เพื่อที่จะได้มีธาตุอยู่ในเกาะ
- เมื่อสัตว์เลี้ยงมาที่เกาะ เรายังไม่สามารถเรียกมา IRUNA หรือสอนมันได้ ต้องให้อาหาร ดูแลดีจนมันเชื่อง ค่าความเชื่อง ถึง 50% แล้วรับมันเข้าเกาะ และตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยง


- ตางรางความต้องการธาตุของสัตว์เลี้ยง คลิกที่นี่
- ไอเทมเกาะมีธาตุอะไร ดรอปที่ไหน วางไอเทมยังไง คลิกที่นี่


~การให้อาหารสัตว์
[เร็วๆนี้]


~การสอนสัตว์เลี้ยง
[เร็วๆนี้]


~การเรียกสัตว์เลี้ยงมายัง IRUNA Online


1

1.0.jpg

[ไปที่ Menu]
1.ไปที่ "Character"
2.เลือก "Pet order"


2

2.0.jpg

1.กด "Summon" เพื่อเรียก สัตว์เลี้ยง
2.เลือก "Edit Order" เพื่อตั้งค่า สัตว์เลี้ยง


~การตั้งค่าสัตว์เลี้ยง
1

3.0.jpg

1.เลือกโหมดสัตว์เลี้ยง
1."Fight" ต่อสู้มากขึ้น
2."Protect" ปกป้อง เน้นฮิวเจ้านาย
3."Relax" รับการโจมตีแทน แต่ค่าการฟื้นฟู เพิ่มขึ้น
2.ปรับความแรงการโจมตีทางเวท
3.ฮิวเลือกเจ้านายเมื่อ HP ตํ่ากว่ากี่ %
4.ฮิวตัวมันเองเมื่อ HP ตํ่ากว่ากี่ %