เกาะ
คือ ระบบที่สร้างที่อยู่ส่วนตัวของผู้เล่น บนพื้นที่เล็ก ที่ผู้เล่นสามารถตกแต่งได้ และชวนเพื่อนๆมาร่วมพูดคุยอย่างสนุกสนานบน พื่นที่เล็กๆ ซึ่งไม่รบกวนผู้เล่นอื่น.


~วิธีการไปยัง เกาะ

1.0.jpg

[ไปที่ Menu]
1.ไปที่ "Log out"
2.เลือก "ไปยังเกาะ"

2.0.jpg

[สามารถเข้าได้ 2 แบบ]
1.ไปที่เกาะของตนเอง
2.ไปที่เกาะของผู้อื่น


~โหมดของเกาะ

1.0.jpg

1."Invitation Mode" สำหรับการพบปะเพื่อนๆ
2."Edit Mode" สำหรับการปรับแต่ง เกาะ รวมถึง ฟักไข่สัตว์เลี้ยง
3."Setting" สำหรับ ตั้งค่าเกาะ หรือ เปลี่ยนชื่อ


~การตั้งค่าเกาะ

1.0.jpg

1.เปลี่ยนชื่อเกาะ


2.การตั้งค่าเกาะ

3.1.jpg

2.1สำหรับ สมาชิกกิลด์เท่านั้น


3.2.jpg

2.2สำหรับ เพื่อนเท่านั้น


3.3.jpg

2.3สำหรับ สมาชิกปาตี้เท่านั้น


3.4.jpg

2.4สำหรับการเปิดแบบส่วนตัว
1.เลือกจำนวนคนที่สามารถรับได้
2.ตั้งรหัสลับ


~การวางไอเทม ลงบนเกาะใน Edit Mode

1การวางไอเทม

GpcOoVeP11W-Nu1w93D_7AR3-y-oG0J04IEYviToShQ=w702-h412-no

1.ไปที่ "Island Object"

2การเลือกไอเทมที่จะวาง

2.0.jpg

1.ไปที่ "Undisposed"
2.เลือกไอเทมแต่งเกาะที่ต้องการ
3.กด "Put" เพื่อวางไอเทม

3เลือกตำแหน่งที่จะวาง

3.1.jpg

1.ถ้าเขียนว่า "Determine where to put" ให้เลือกตำแหน่งที่จะวาง
2.กด "Set" เมื่อยอมรับตำแหน่งที่จะวาง
3.สำหรับ ย้ายตำแหน่ง

4เลือกทิศทางของไอเทม

3.2.jpg

1.ถ้าขึ้น "Determine the direction" ให้เลือกทิศทางที่จะหันไอเทมไป
2.กด OK เมื่อไอเทมหันไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว
3.สำหรับหันทิสทางไอเทม

5ปรับความสูงของไอเทม

3.3.jpg

1.ถ้าขึ้น "Determine the height" ให้ปรับความสูงของไอเทม
2.กด "Completed" เมื่อเลือกความสูงของไอเทมแล้ว [เสร็จสิ้น]
3.สำหรับปรับความสูงของไอเทม