เควสหลัก คือ เควสที่จะดำเนินเรื่องราวภายในเกมส์เพื่อให้ผู้เล่นได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นภายในเกมส์

ภารกิจ (เควสเรื่องราวหลัก)

สำหรับเควสเรื่องราวหลัก, ให้เลือก "พูดคุย" เพื่อส่งเควสและรับเควส, ไม่ใช่กด "เควส" .

Part I

ชื่อเควส ชื่อ NPC สิ่งที่จะได้รับ รายละเอียด
บทที่ 1: ภายใตเงาของเถ้าถ่าน
จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพธิดา รอย จอกศักดิ์สิทธิ์ ตรวจสอบซากวิหาร ด้านหลัง รอย.
ข่าวลือแห่งความมืด โซรัฟ พูดคุยกับ ช่างผสมของ เทเรนา จากนั้น พูดคุยกับ ช่างตีอาวุธ ดิรอน.
หน่วยปราบมอนสเตอร์ วาร์นา ใบทะเบียนพิเศษ กำจัดมอนสเตอร์
โคลอน x4
บรอช x4
มูส x2
เงามืดคืบคลานเส้นทางเสบียง ทิเรีย จดหมายของทิเรีย,
ยาแก้ไข้
พูดคุยกับ "ผู้ชาย" ณ หมู่บ้านเหมืองโลโคโค .
นำถุงกระสอบโคลอน ไปที่ หุบเขารอนฟา เพื่อตักนํ้าพุร้อน.
จากนั้นกลับไปหา "ทิเรีย".
เงาซ่อนเร้นในป่า ทิเรีย พบ "ทิเรีย" ณ ทุ่งราบมิเซิร์น, จากนั้นไปที่ ปาจอสดา(วงกลมสีแดงบนแผนที่).
การต่อสู้เริ่มขึ้น; แล้วเลือก "ปล่อยตัวไป".
ความผิดปกติในเหมือง ทิเรีย แฟรซบอล,
ตราสัญญาลักษณ์เทพธิดา,
ค่าประสบการณ์ 320
พูดคุยกับ "ทิเรีย" ณ ฐานทัพไบลูน; จากนั้นคุณจะถูกส่งมาที่หมู่บ้านเหมืองโลโคโค.
พูดคุยกับ "ครอบครัว" .
ไปที่จุดที่ลึกที่สุดใน เหมืองโลโคโค.
เลือกจับคุมโกเซ; การต่อสู้เริ่มขึ้น.
กลับไปพูดคุยกับทิเรีย
รูปปั้นเทพธิดาในเหมืองแร่ โซรัพ ตราประทับ,
ค่าประสบการณ์ 640
คุณจะวิ่งมาที่หมุ่บ้านเหมืองโลโคโค, ไปที่จุดที่มีเสาถูกฝังไว้ครึ่งต้น.
การต่อสู้เริ่มขึ้น.
บทที่ 2: พานพบเหล่าผุ้ไร้ลักษณ์
เงาที่ถูกลืม วาร์นา Blue Dragon Crystal,
ค่าประสบการณ์ 1,280
ไปที่ถํ้าที่ถูกลืม และ จัดการ มังกรศิลาเฟลเซน.
กลับไปคุยกลับวาร์นา.
Unclaimed Quest Alen Broken Crest,
2,560 exp
Travel to the Rokoko Windhole and go into a portal (55, 75); you'll go to a special field where you have to defeat some monsters.
Return to Alen.
Talk to Varuna again.
Formless Being Tilia Ancient Scroll,
5,120 exp
Kill 20 Dragnof, 20 Giant Beholder Gamma, 20 Goblin Rider, and 20 Chiro.
Return to Tilia.
Ancient Writings Alen Liphtograph Fragments x3,
Liphtograph,
7,000 exp
Find the lithograph Alen spoke of (in order):
- Rokoko Windhole: Lower Level (walk into portal) (57, 67); battle ensues,
- Saug Swamp (94, 100); battle ensues,
- Rokoko Plains (60, 120).
Return to Alen.
(Hint: They have a sparkle so they can't be hard to miss)
The Place of Darkness Alen Lithograph transcription,
10,000 exp
Talk to Alen.
Talk to Rita.
Obtain Blue Stone, Glowing Dust, and Living Statue, then return to Rita.
Talk to Alen, Kady, Elder, and finally back to Alen.
Chapter 3: The Raging Battle
Obstructing the Alliance Venia Alliance Request Letter,
Stolen Goods Map,
Old Bracelet,
Gold Vase,
Bead Necklace,
Proof of Alliance,
Divine Necklace,
30,000 exp
Talk to Venia.
Defeat Dragist Thief (lv 49), Dragist Mage (lv 50), and Dragist Warrior (lv 52) in Rokoko Windhole, near (85, 152).
Discover Slebinian Merchant in Rokoko Windhole: Lower Level, after taking teleporter near (84, 14).
Talk to Kady.
Retrieve stolen items (one is where the Slebinian Merchant was) at marked locations in Rokoko Windhole [ (52, 33), (37, 57) ].
Talk to Kady, then to Venia.
Labyrinth of Fire Dragon Venia Mysterious jewel,
52,000 exp
Talk to Venia.
Defeat Darkmoeba (lv 60) in Scorched Tunnels near (36, 124).
Defeat Fire Dragon Blaiard (lv 72).
Talk to Venia.
Ancient Chalice Venia Right Key,
91,000 exp
Talk to Venia.
Talk to Alen.
Talk to Maya the Alchemist.
Again talk to Alen.
Go to Lunite Village and talk to the villagers.
Defeat Cerberus (lv 62) in Telete Forest near (44, 54).
Talk to Elder.
Retrieve the Right Key near (29, 100) of Scorched Tunnels: Fire Path.
Talk to Venia.
Chapter 4: The Ruler
Encroaching Darkness Venia 100,000 exp Talk to Venia.
Talk to Rita.
Go to the Rokoko Plains.
Battle of the Dark Knight (lv 70) (you can not win, just finish the battle).
Talk to Venia.
Battling the Dragon Lord Venia Darkness Gate Key,
110,000 exp
Talk to Venia.
Go to the Floating Island of the Dragon King and fight the Kaiser (lv 99) (winning or losing doesn't matter).
Talk to Venia.
The Ruler Elder 120,000 exp Talk to Elder.
Defeat Dark Griffin and Dark Warrior (lv 64) near (38, 38) in Dark Wastland
Chapter 5: Darkness and Light
A Witch's Honor 140,000 exp,
Unlock Dark Domain
First, enter from Telete Forest to Suag Swamp, and a cut scene will commence.
Choose to teleport and you will be moved to Rokoko Plains to battle three Dark Knights (lv 70).
Walk back from Suag Swamp to Telete Forest and you will combat two Fire & Ice Dark Warriors but cannot win.
Go back and talk to Venia in Rokoko Plains, then to Elder in Lunite, then to Dryon the Blacksmith.
(at this point 1 Mythril can be obtained from Mash the Blacksmith for 4,500 spina)
You will need a Mythril, a Steel Jewel, and Weaponsmith Book (From Alan's Quest).
Dryon the Blacksmith will forge the sword, take it to Maya in Rokoko City.
You will need 5 Bead Fragments, 30 Glowing Feathers, and 1 Gold Fragment (from Dragon Lord Kaiser).
Talk to Rita and she will create the Holy Arm.
Go back from Saug Swamps to Telete Forest and defeat the Fire & Ice Warriors.
Talk to Venia when done, then wave to Tenkei.
Godess of Darkness 165,000 exp,
Unlock Dark Castle
Go to the great hall and Battle Vetendeth (lv 75).
(midway through the battle, Vetendeth goes into rage mode, hitting harder and faster.
Make sure you have a solid party or a high level Hunter with high AGI to tank.)
Tears 200,000 exp Head to the third level of Dark Castle.
Battle Fallen Angel Grecia (lv 88) and Void Crystal (lv 90).
(you only need to kill Void Crystal to finish the mission. Make sure to pull it away from Grecia to avoid aggro)
Chapter 6: Dark Clouds over the Capital
The Two Counsuls 100,000 exp Go to the Nezim Marsh and a cut scene with Venia will commence where he will give you a letter to deliver to Pino in the Consulate in the Capital.
In the Shadow of the Capital 120,000 exp Head back into Picnic Prairie Plains and you will view a cut scene.
Fight a Gilgobble (lv 83).
Pino will give you a letter to deliver to Venia.
Wetland Battle 150,000 exp After you go to Nezim Marshes, a battle will commence with three Dragils (lv 85).
A cut scene happens.
Chapter 7: Gulie's Covert Ops
Hole Lot of Wind Pino 210,000 exp Go to Sofya Outskirt, where there will be cut scene with a Girl.
Go to Wind Cave and Defeat Sturm
Two Tales Pino 180,000 exp Talk to the all the people in Pub.
Go back in Consulate and talk to the people in guilds area.
Talk to Pino again.
Talk to Sherau and get 2 pure water from Enckels (lvl 66) in Wind Cave.
Return to Sherau and hand over the pure water. Go back to Pino (earthquake occurs).
Little Robber Girls Tears Pino 230,000 exp Go to Corda Pass Bridge and a cut scene happens.
Engage battle with Toriton (lv 74) and Shelfy (lv 75).
Go back to Capital city Sofya and talk to Pino.
Chapter 8: Legacy of the Gods
Sea of Intrigue Pino 250,000 exp Go to Nidea Coast, cut scene.
Talk to Zarla (you will need the following materials: 5 Hematites, 3 Ent Splinters and 1 Blue Feather).
You will be teleported to Aero Island.
Fort of Intrigue Pino 300,000 exp Go to Aero Island (cut scene).
Kill Wizaleon at Floor 6.
Chapter 9: The Green Menace
Highway of the Devil Plants Pino 360,000 exp Go to Move near (175, 154) on Starfall Road.
Defeat Colon Tree.
The Burning Flatlands 400,000 exp Defeat Burnos in Rolba Flatlands.
The Great Tree and The Dragon 520,000 exp,
Orichalcum,
Super Revita (S) x12
Defeat Blauzen the Wind Dragon.
Return to the Great Tree in Rolba Flatlands.
Talk to Pino.
Chapter 10: The Ice Dragon and the Water Goddess
The Disappearing Lake Pino 550,000 exp Go to Karue Reef; there will be a cut scene with a girl named Neryl.
Talk to and defeat Hydra up on the Hill. (118, 85)
Dust Cloud Dreams Isuza 570,000 exp,
SP. Revita Ale x10
Go to Zalm Desert and talk to Isuza (64, 83) for a cut scene.
Talk to and defeat Bongea up ahead. (104, 82)
Talk to Isuza.
From Ice to Water Isuza 640,000 exp,
SP. Revita Ale x10
Defeat Ice Dragon Eisen in the very top of the Tower of Ice.
Talk to Isuza, then to Pino.
Chapter 11: A Journey Unexplored
Highland Camp Pino 680,000 exp Go to Capital city Sofya and talk to Pino.
Go to Teschen Highslands and defeat Zolban
Awaiting Orders 740,000 exp After defeating Zolban, you'll be warped to Wibo.
Return to Teschen Highslands and defeat Zolban and Halios.
Go talk to Saul at Wibo to end the mission.
To a New Future 300,000 exp Go to Teschen Highslands from Wibo city, cut scene.

Part II

Quest Name Initiating NPC Reward Objectives
Chapter 1: The Land of Diel
320,000 exp Go to Canterino Desert from Wibo City, then to Sigmy Valley.
790,000 exp Go to Kilf Wilderness (68, 213).
Gather machinery and strange medicine at (177, 177), then fight Maton (lv 100) at (84, 77)
Golden Idol Sitara 970,000 exp Chat with Sitara in Kleya City.
Talk to Inje Man twice (cut scene), then chat with Kubron.
Defeat Fake Grecia (lvl 129), then talk to Kubron to get Golden Idol.
Talk to Sitara.
Chapter 2: God of Opposition
Shadow of Slebenia 1,200,000 exp Go to Bandit Lands (103, 139) and fight 3 Goblins (lv 100).
Go to Geist Village and collect 3 machinery bits at (105, 146), (60, 132), and (137, 102).
Go to Geist Alleyway and walk in the order of right, right, left, right, right.
Fight Lund (lv 130), Tetro (lv 133), and Guar (lv 131).
Son of God 1,500,000 exp Rescue the girl at Curonne Highway (218, 118) right before Saterika.
Talk to the president in Capital city Saterika. Defeat Agorakansu (lv 134) at Lede Salt Lake (68, 126).
Talk to the president again.
God Killing Trap Curonne 1,850,000 exp Talk to Curonne in Capital city Saterika: President's Office to get a letter.
Talk to Obligaus in Mt. Misurna.
Talk to Curonne again, then Obligaus again.
Kill Schlingel (lv 140) in the Morga Zone, then chat with Curonne again.
Chapter 3: Chain of Conspiracy
Chain Crisis Curonne 2,860,000 exp Approach the throne in Capital city Saterika: President's Office.
Kill the 3 Degizman (only the lvl 136 one is required) near Tolban Suburbs (114, 27).
Return to the throne in Saterika.
Converse with the foreman in Turnus Mines (189, 179).
Chat with the female miners at (200, 123), (50, 191), and (92, 143) in that order.
Go to the mysterious light at (146, 153) and defeat Beelzed (lv 147).
Chat with Curonne.
Fierce Boiling Sand Curonne 3,150,000 exp Chat with Curonne in Capital city Saterika.
Fight Sand Dragon Zandt in the Sand Dragon Bed.
(do NOT kill Zandt's offspring, as it will transform her into an insane killing machine)
Curonne 3,850,000 exp Talk to Curonne, then battle Garoo at Elium Ruins (105, 99).
Get a cut scene at Elium Ruins (55,80), then defeat the Magic Weapon at the top of Zebul Tower.
Talk to Curronne.
Settlement of Teasu Curonne 4,100,000 exp Talk to Curonne.
Battle Matar (lv 155) in Keruven Corrider (86, 83).
Go to Teasu Suburbs and defeat 3 Vu~oruku at (125, 30).
Talk to Curonne.
Receive a compensation item of slotted special equipment: Courage Bangles (Warrior) or Earrings of Knowledge (Mage).
Victory of Zarushima Curonne 4,300,000 exp Talk to Curonne.
Battle Matadora (lv 158) in Zarushima (168, 93).
Talk to Curonne.
Beyond the Mountains of Darkness 4,650,000 exp Go to Zarushima (185, 97), then go to Elf Mountain entrance.
Defeat Dark Dragon Finsudan (lv 166) at the summit.

Part III

Quest Name Initiating NPC Reward Objectives
Chapter 1: Elven Land
Peculiar Place Dyett 4,900,000 exp Go to Forest of Ein (120,100), then go to Morthell Swell.
Defeat Kaise Pilzt (lv 168)
The Labyrinth of Leaves Scutry 5,200,000 exp Go to Altoale Sector, Meet with person(38,148) and defeat 30 Album, 30 Mariquita, and 10 Taran in Labilans Sector.
Defeat Tarante (lv 170) in Labilans Sector: East (60,95) Go to Dikkit Sector
Frenzied Fight in the Former City Dyett 2,700,000 exp Cutscene in Dikkit Sector, Defeat 20 Ghoulie (lv144).
Go to Capital City Elban
Chapter 2: City of eventful mission
Treetop Metropolis Dyett 4,500,000 exp Go to Magic Research Institute for cutscene. Go to Dikkit Sector (44,44), Defeat Advanced Ghoulie (lv 165) and Todel(?)(lv 170)
Palatial Trail Varuni 1,500,000 exp Go to The Diet. Talk To Pube: Flene's, then talk to Ralul. Go to (135,45) for cutscene, Return to The Diet
Reconciliation of the Gods King Elbano 5,300,000 exp Go to The Palace, Talk to King Elbano
Get cutscene behind King Elbano, Defeat Anubites (lv 172)
Chapter 3: The Great Tree's Tragedy
Background to a Blunder King Elbano 5,600,000 exp Go to The Palace, Talk to King Elbano. Talk to Vafardo at Magic Research Institute.
Defeat 2 Hallucigenia (lv150) at Inneban Ruins F1 (105.90) Help Vasal to defeat Gusanoth (lv175) at Inneban Ruins:The Innermost Depths
The Old Man and His Reasearch Shekto 5,900,000 exp Go to Maze of Enzeits: Underground Level 1. Get a cut scene on Maze of Enzeits:Underground Level 4,
Defeat Sky Dragon Himmel (lv 180). Go back to Vafardo