**ข้อมูล ณ ที่นี้อ้างอิงจาก เซิร์ฟ JP

ตารางรายชื่อสัตว์เลี้ยงทั่วไป

รูป ชื่อสัตว์เลี้ยง ธาตุที่ต้องการ
10023104594_f49d8918c2.jpg
Evil Sword ดิน 25, ความมืด 32
Enty.png
เอนตี ไฟ 15, ดิน 15, ลม 16
Kijimu.png
cell-content
คิจิมู ดิน 10
Kinote-100-x-100.png
kinote นํ้า 20, ดิน 26
cell-content Krabs นํ้า 20, ความมืด 5
Coatl.png
โกอัตล์ ความมืด 21, ธาตุเป็นกลาง 15
Lava-Golem.png
โกเลม ดิน 10 ธาตุเป็นกลาง 16
Cockatrice.png
ค็อกคาทริส ดิน 26, ลม 11, แสง 10
Goblin2.png
ก็อปลิน ไฟ 25, ธาตุเป็นกลาง 19
Colon.png
โคลอน ธาตุเป็นกลาง 20
Cyclops ไฟ 5, นํ้า 5, ดิน 5, ลม 25, ธาตุเป็นกลาง 32
Skeleton.png
สเกวตัน ความมืด 25, ธาตุเป็นกลาง 21
Dansect นํ้า 20, ดิน 15
9978460625_7b70f8b107.jpg
Tritail ความมืด 31, ธาตุเป็นกลาง 31
Dragnof.png
แดร็กนอฟ ลม 25, ธาตุเป็นกลาง 31
piton นํ้า 30, ธาตุเป็นกลาง 26
penguinopj.jpg
Pengino นํ้า 25
Poke.png
Pork ไฟ 21, ดิน 15
10205071193_dbf0c53f30.jpg
มาร์ นํ้า 21, ความมืด 28
runa.png
ลูนา ธาตุเป็นกลาง 21
Roar.png
โรอา แสง 10
10021535466_78eb309cbe.jpg
Mole ดิน 25, ลม 11
Chiro.png
Chiro Dark 20
enckels.png
Enckels ? Light + ? Water
Gazer.png
Gazer Darkness 25
Harpy.png
Harpy ? Wind + ?
2013052819.jpg
Itzamna ?l
Skeleton.png
Skeleton Darkness 25, Neutral 21
worker1.png
Worker Earth 25, Wind 11
9731686988_9b1dd7c652.jpg
Death Please note that this pet may block your screen
lacef.jpg
Lace ?

รายชื่อไข่ที่สามารถได้จาก อีเว้นเท่านั้น

รูป ชื่อสัตว์เลี้ยง ได้รับจาก อาหาร
20ppmxg.jpg
Rowell [Limited Event, Valentine's Day] Liquid>Mysterious=Vegetable
1zd3b6f.png
Pulis [Limited Event, Valentine's Day] Meat
2d1uxba.jpg
Beach Luna [Limited Event, Mermaid] ?
2ebg090.jpg
Ocotur [Halloween Event, Dracula Coin Exchange] Doesn't like any food
xkvr7r.jpg
Mr. Jack [Halloween Event, Lv100/200 Mr.Jack] Doesn't like any food
t8ma1y.jpg
Mani [Halloween Event, Dracula Coin Exchange] Fish/Meat
dpbx45.jpg
Bernard [Halloween Event, Dracula Coin Exchange] Doesn't like any food
2ef1a9h.jpg
Eye Magi King [Halloween Event, Lv290 Rare Monster, Eye Magi King] ?
33nxj4x.jpg
Santa Piton [Christmas Event, Item Shop, 0 Coins] Mysterious/Liquid/Ore
rvkr39.jpg
Medetai [New Year's Event, Medetai] Always eats silently